ZEBRANIA ORGANÓW WŁADZY I CZŁONKÓW KHKK


Walne zebranie członków KHKK 2020

Zarząd Klubu Hodowców Kanarków Kształtnych zwołał Walne Zebranie członków KHKK w dniu 06 września 2020 roku
W zebraniu udział wzięło 13 członków Klubu. Zebraniu przewodniczył p. Piotr Kowalczyk. Sekretarzem zebrania została p. Anna Krasoń.
Walne Zebranie przyjęło 12 uchwał, w tym absolutorium i sprawozdanie finansowe za rok 2019.
Nie zmienił się skład Zarządu Klubu oraz skład Komisji Rewizyjnej.
Środki finansowe, będące na rachunku Klubu, zostały (uchwałą Walnego) przeznaczone na potrzeby roku 2020.

Protokół z Walnego Zebrania znajduje się w dziale DOKUMENTY: DECYZJE - WALNE.


Walne zebranie członków KHKK

Zarząd Klubu Hodowców Kanarków Kształtnych zwołał Walne Zebranie członków KHKK w dniu 31 marca 2019 roku
Miejscem Walnego zebrania był DOM PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH w Łaziskach Górnych
W zebraniu udział wzięło 10 członków Klubu. Zebraniu przewodniczył prof. Marek Łabaj.
Walne Zebranie przyjęło szereg uchwał, które pozwolą Zarządowi Klubu na spokojną pracę w następnym roku.
Nie zmienił się skład Zarządu Klubu oraz skład Komisji Rewizyjnej.
Środki finansowe, będące na rachunku Klubu, zostały (uchwałą Walnego) przeznaczone na potrzeby roku 2019.
Podniesiona została roczna składka członkowska na rzecz Klubu na 80 zł.


Sprawozdanie z zebrania członków Klubu

Zebranie członków KHKK odbyło sie w niedzielę 02 września 2018 roku w MDK w Łaziskach Górnych.
Omówiono sprawy związane z organizacją XX Pucharu Polski Kanarków Kształtnych. Dopracowano regulamin konkursu i wystawy, rozdzielono prace pomiędzy członków Klubu, obecnych na zebraniu.
W związku ze znikomym zainteresowaniem wystawców w dwóch poprzednich latach, zrezygnowano z organizacji konkursu pod nazwą Przegląd Hodowli Ptaków Członków KHKK. Tym samym do tegorocznych konkursów przyjmowane bedą tylko kanarki kształtne.
Raz jeszcze zapraszamy do zgłaszania ptaków do konkursów przez wszystkich hodowców kanarków kształtnych, niezależnie od przynależności organizacyjnej.


Zebranie członków Klubu - sprawozdanie

Zebranie odbyło się w niedzielę 28 stycznia 2018 roku w siedzibie Klubu.

Krótka relacja i kilka zdjęć umieszczonych zostało pod adresem facebookowym Klubu.

W zebraniu udział wzięli:
a) członkowie zarządu: Andrzej Krasoń, Mateusz Chłapek i Anna Krasoń
b) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Wojciech Kościelniak
c) Członek Honorowy Klubu: prof. Marek Łabaj
d) członkowie Klubu: Henryk Pasterny, Alfred Pawełczyk, Adam Kliczek, Dorota Kliczek, Alfred Spyra.


Zebranie członków Klubu - sprawozdanie

W siedzibie Klubu 19 listopada 2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie członków KHKKK pod wodzą nowego zarządu. Spotkanie otwarł prezes klubu Andrzej Krasoń, przedstawiając się przybyłym na zebranie członkom.

Tematy zebrania:
1. Andrzej Krasoń przedstawił stan majątku Klubu na dzień objęcia stanowiska prezesa Klubu.
2. Przedyskutowano kwestię prowadzenia księgowości KHKK oraz składek członkowskich za rok 2017.
3. Ustalono termin przyszłorocznej, jubileuszowej wystawy kanarków kształtnych. Prezes Klubu został zobowiązany do przedstawienia go kierownictwu MDK w Łaziskach Górnych. Po zatwierdzeniu zostanie on oficjalnie ogłoszony na stronie internetowej Klubu, oraz zgłoszony do Rady PFO i Kolegium Sędziów PFO.
4. Na jubileuszowy XX Puchar Polski Kanarków Kształtnych postanowiono zaprosić sędziów z zagranicy. Podjęto decyzję o załatwieniu tej sprawy oficjalną drogą, przez naszą nadrzędną organizację, zrzeszoną w C.O.M. czyli przez Polską Federację Ornitologiczną. Przeprowadzenie rozmów w tej sprawie powierzono p. Wojciechowi Kościelniakowi.
5. Postanowiono, że Walne Zebranie Członków KHKK odbędzie się w pierwszym kwartale 2018 roku.

W owocnej dyskusji i przyjacielskiej atmosferze, przy filiżance kawy i dobrym cieście udział wzięli:
1. Członkowie zarządu: Andrzej Krasoń, Mateusz Chłapek i Anna Krasoń
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Wojciech Kościelniak
3. Członkowie KLubu: Jan Paluch, Henryk Pasterny, Alfred Pawełczyk, Tomasz Balcarek i Andrzej Jenczura.


Walne Zebranie Członków KHKK.

21 października 2017 roku w siedzibie Klubu odbyło się Walne Zebranie Członków KHKK.
Członkowie przyjęli sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2016.
Udzielono ustępującemu Zarządowi absolutorium.
Wybrano Zarząd Klubu w osobach:

 • Prezes - Andrzej Krasoń
 • Sekretarz - Mateusz Chłapek
 • Skarbnik - Anna Krasoń

 • W skład komisji rewizyjnej weszli:

  Wojciech Kościelniak, Waldemar Woźniak i Grzegorz Kocoń.


  Spawozdanie z zebrania członków KHKK w dniu 17.09.2017.

  Tematami zebrania były sprawy związane z wystawami, które Klub organizuje w dniach 19 - 22 października 2017 roku.
  Przyjęto Uchwały nr 1/2017 oraz nr 2/2017 w których zawarte zostały regulaminy i klasy konkursowe. Uchwały zostały opublikowane w dziale WYSTAWY.
  Dokonano również rozdziału prac do wykonania przed i podczas wystawy.
  Ustalono termin WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW KHKK na dzień 21.10.2017 (sobota), rozpoczęcie o godz. 17.15. Miejscem Walnego będzie siedziba KHKK.

  Osoby uczestniczące w zebraniu:

  Zganiacz Henryk - prezes
  Pawełczyk Alfred - skarbnik
  Kościelniak Wojciech
  Spyra Alfred
  Krasoń Andrzej
  Kocoń Grzegorz
  Franiczek Marcin
  Jenczura Andrzej

  Spawozdanie z zebrania członków KHKK w dniu 13.11.2016.

  Ostatnie, tegoroczne spotkanie członków KHKK poświęcone było między innymi podsumowaniu tegorocznej wystawy organizowanej przez Klub.
  Omówiono również "kondycję" kanarczarstwa kształtnego w naszym kraju.
  Ustalono skład Delegatów na najbliższe Walne Delegatów PFO, które odbędzie się w grudniu w Czeladzi. Klub reprezentowac będą pp. Henryk Zganiacz, Wojciech Kościelniak i Adam Świerczek.
  Rozważano różne koncepcje przyszłorocznego II Przeglądu Ptaków Członków KHKK, padały różne propozycje dotyczące łączenia tej wystawy z Pucharem Polski Kanarków Kształtnych. Ostatecznie postanowiono przedstawic te koncepcje na przyszłorocznym Walnym Zebraniu Członków KHKK i tam zdecydowac jaki kształt i w jakim terminie II Przegląd Ptaków Członków KHKK się odbędzie.
  W następnym punkcie zebrania przedstawiona została relacja z Gloster Show Poland, chwalono organizację imprezy.
  Prezes KHKK zaproponował po raz kolejny przeprowadzenie szkolenia z zakresu genetyki ptaków, zbierając chętnych z pośród obecnych na zebraniu. Czekamy na kolejne zgłoszenia hodowców.
  W poczet członków KHKK przyjęty został wieloletni hodowca ptaków Pan Alfred Spyra.
  Naszemu nowemu koledze życzymy wszelkiej pomyślności.
  Członkowie Klubu obecni na zebraniu składają serdeczne podziękowanie żonie Prezesa KHKK za pyszne ciasto, a Prezesowi za jego dostarczenie i dobre słowo.

  Obecni na zebraniu:

  1. Zganiacz Henryk
  2. Pawełczyk Alfred
  3. Kościelniak Wojciech
  4. Krasoń Andrzej
  5. Pasterny Henryk
  6. Kocoń Grzegorz
  7. Jenczura Andrzej

  Spawozdanie z zebrania członków KHKK w dniu 09.10.2016.

  Tematami zebrania były sprawy związane z wystawami, które Klub organizuje w dniach 20 - 23 października 2016 roku.
  Zapoznano się z pracami wykonanymi do dnia 09 października i przydzielono obowiązki konkretnym osobom na czas do wystawy i w trakcie jej trwania.
  Przypomniano, że przyjmowanie ptaków odbywac się będzie tylko drogą elektroniczną, na formularzach będących do pobrania ze strony internetowej Klubu z działu WYSTAWY. Zgłaszac ptaki należy na adres: wystawa@klubkhkk.pl do dnia 16.10.2016
  Ze względu braku dnia organizacyjnego po ocenie ptaków i koniecznośc zdążenia z wyprodukowaniem katalogu w dniu następnym po ocenie ptaków, nie zostaną do konkursów przyjęte ptaki, które zostaną zgłoszone w terminie późniejszym.

  Osoby uczestniczące w zebraniu:

  Zganiacz Henryk - prezes
  Balcarek Tomasz - sekretarz
  Pawełczyk Alfred - skarbnik
  Świerczek Adam
  Kościelniak Wojciech
  Pasterny Henryk
  Jenczura Andrzej

  10 kwietnia 2016 - zebranie członków KHKK !!!!

  Tematy zebrania Dnia 10 kwietnia 2016 roku w MDK w Łaziskach Górnych odbyło się kolejne zebranie członków Klubu.

  Tematy zebrania:
  1. Uchwałą nr 1/2016/ZK przyjęte zostały zapisy związane z tegorocznym Pucharem Polski Kanarków Kształtnych, w tym: Regulamin konkursu i wystawy, Regulamin przyznawania nagród oraz ustalone zostały klasy wystawowe, które na tegorocznej wystawie będą obowiązywały.
  2.Uchwałą nr 2/2016/ZK zatwierdzony został dokument dotyczący wystawy ptaków innych niż kanarki kształtne, hodowanych przez członków KHKK. Wystawa nazywac się będzie "Przegląd hodowli ptaków członków KHKK".
  3. Uchwałą nr 3/2016/ZK przyjęty został nowy wzór legitymacji członkowskiej KHKK. Legitymacje zostały wykonane i rozdane członkom Klubu obecnym na zebraniu. Pozostałym członkom zostaną one dostarczone.
  4. Uchwałą nr 4/2016/ZK zatwierdzony został dokument porządkujący dokumenty KHKK.

  Uchwały zostały opublikowane w dziale DOKUMENTY - DECYZJE ZARZĄD.

  5. Odbyła się zapowiedziana prelekcja w zakresie hodowli kanarków rasy gloster. Prelekcję poprowadził pan Wojciech Kościelniak. Uczestnicy zebrania mieli okazję poznac historię powstania rasy, niuanse hodowlane i opis budowy glostera z koroną oraz gładkiego. Prowadzący dla celów prelekcji zaprezentował ptaki z własnej hodowli.

  13 marzec 2016 - zebranie członków KHKK

  Dnia 13 marca 2016 roku w MDK w Łaziskach Górnych odbyło się kolejne zebranie członków Klubu.

  Tematy zebrania:
  1. Szkolenia i warsztaty dla członków KHKK w zakresie hodowli kanarków kształtnych - na kwietniowym zebraniu odbędzie się prelekcja w zakresie hodowli kanarków rasy gloster. Prelekcję poprowadzi pan Wojciech Kościelniak. Program przewiduje "zabawę" w ocenę glosterów przez członków Klubu na kartach ocen.
  Już dzisiaj członków Klubu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w prelekcji i ocenie.

  2. Propozycje konkursów ptaków i wystaw organizowanych przez Klub w tym roku - oprócz tradycyjnej już wystawy kanarków kształtnych Klub proponuje zorganizowanie tzw. pokazu innych ptaków niż kanarki kształtne, hodowanych przez przez członków Klubu. Pokaz taki, powiązany z oceną ptaków odbyłby się w czasie XVIII Pucharu Polski Kanarków Kształtnych. Podczas zebrania padało wiele uwag do organizacji takiej imprezy. Nie podważono natomiast potrzeby umożliwienia członkom Klubu pokazania ptaków, które nie są kanarkami kształtnymi, a które posiadają w swoich hodowlach, przy zachowaniu jednak decydującej roli jaką stanowią kanarki kształtne w organizowanych przez Klub wystawach.
  Regulamin "pokazu" zostanie ustalony na kwietniowym zebraniu członków Klubu.
  Już dzisiaj prosimy naszych członków o udział w ustalaniu regulaminu konkursu i wystawy dla w/w imprezy. W głównej mierze chodzi o następujące kwestie:

  a) czy wszystkie rasy ptaków brac pod uwagę ?
  b) czy członkowie Klubu mogą zgłosic dowolną ilośc ptaków, czy też powiązane to powinno byc z ilością zgłoszonych kanarków kształtnych do konkursu ?
  c) czy członkowie Klubu, którzy nie zgłoszą kanarków kształtnych do konkursu będą mogli zgłosic do "pokazu" inne ptaki?

  Pytań można zadac z pewnością dużo więcej i one się wygenerują w trakcie dyskusji. Piszcie szanowni członkowie Klubu na adres e-mailowy Prezesa Klubu swoje przemyślenia, uwagi i propozycje, a jak możecie to przyjedźcie na kwietniowe zebranie KHKK. Wtedy omówimy temat i dokonamy stosownych ustaleń.

  3. Sprawy hodowlane - omówiono temat kłopotów hodowlanych związanych z tzw. "czarną plamką" u wyklutych ptaków. Dyskutowano też nad przyczyną ślepoty u ptaków.

  4. Nowy członek KHKK - przyjęto w poczet członków Klubu Pana Łukasza Zagrodnika, w którego hodowli występują rasy: border miniatura, gloster i miniatura hiszpańska. Panu Łukaszowi życzymy zadowolenia z podjętej decyzji, udanych lęgów i medalowych pozycji na konkursach ptaków.

  5. Termin następnego zebrania członków KHKK - ustalono, że nastepne zebranie odbędzie się 10 kwietnia 2016 roku w siedzibie Klubu. Rozpoczęcie o godzinie 10.00

  6. Administrator strony internetowej Klubu uprzejmie prosi członków o przesłanie na adres admin@klubkhkk.pl adresów e-mailowych, które umieści na stronie internetowej. Adresy posłużą również do informowania członków o zebraniach, imprezach, wystawach i szkoleniach.

  WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KHKK !!!

  Dnia 21 lutego 2016 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków KHKK.
  Zebranie odbyło się w restauracji mieszczącej się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Łaziskach Górnych.
  Na zebranie przybyło 11 członków Klubu. Walne wprowadziło zmiany w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Klubu. Podjętych też zostało kilka innych, ważnych dla Klubu uchwał.
  Prezesem Klubu został Pan Henryk Zganiacz, sekretarzem Pan Tomasz Balcarek a funkcję skarbnika pozostawiono Panu Alfredowi Pawełczykowi.
  Podjęto dwie uchwały dotyczące składek członkowskich. Walne zdecydowało o zlikwidowaniu tzw. "wpisowego" dla nowego członka. Nie podniesiono też składki członkowskiej, którą pozostawiono w niezmienionej od wielu lat kwocie 50 zł. Członkom Klubu, którzy ukończyli 75 rok życia obniżono składkę członkowską o 50%.
  Podjęto uchwałę w sprawie klatek wystawowych, będących właśnością Klubu. Zdecydowano, że klatki wypożyczane będą wszystkim wystawcom, którzy będą brali udział w konkursach i wystawach organizowanych przez Klub. Na konkursy i wystawy organizowane przez inne organizacje, klatki klubowe będą mogli wypożyczyc tylko członkowie Klubu.
  Od tegorocznej wystawy kanarków kształtnych członkowie Klubu będą mieli ulgi w tzw. "kolekcyjnym" i obniżone stawki za wypożyczenie klatek.
  Protokół z Walnego i podjęte uchwały znajdują się w dziale DOKUMENTY.
  1. ZEBRANIA - strona 2
  2. AKTUALNOŚCI - strona 1

  Siedziba
  Czasopisma


  Handel


  Stowarzyszenia PFO


  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015. Zaprojektowane przez Mateusza Zygadło
  Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki.