OBRĄCZKI


Dla każdego zorganizowanego hodowcy ptaków, który prowadzi świadomą hodowlę znakowanie ptaków ma niebagatelne znaczenie. Pozwala ono na rozpoznanie ptaków, a tym samym świadomą selekcję i hodowlę. Pozwala też brać udział w konkursach i wystawach, mając nadzieję na medale, puchary i inne granty, będące niejako nagrodą za trud hodowlany.
Czym znakować ptaki jak nie obrączkami ?
Polska Federacja Ornitologiczna ma opracowany wzór obrączki rodowej dla ptaków.
Tekst alternatywny
Hodowcy zrzeszni poprzez swoje stowarzyszenia macierzyste w PFO, a takim stowarzyszeniem jest KHKK, zarejestrowani są w Centralnym Rejestrze Hodowców, mając nadaną tzw. Cechę Identyfikacyjną Hodowcy, w skrócie "CIH".
Składa sie ona z pierwszej litery nazwiska i trzech cyfr. Cecha ta jest unikalna, każdy hodowca ma inną cechę. Mało tego, nawet jeżeli hodowca zrezygnuje z członkostwa, lub np. zejdzie z tego świata (nie życząc nikomu), to jego CIH jeszcze przez następnych 10 lat nikomu nie może zostać nadany.
Cecha ta umieszczana jest na wszystkich obrączkach, które hodowca w PFO zamówi. Stąd wiadomo kto ptaka wyhodował i zaobrączkował.

Tekst alternatywny

Ponieważ Polska Federacja Ornitologiczna jest członkiem Światowej Konfederacji Ornitologicznej C.O.M. obrączki w danym roku mają kolor taki, jaki został przez C.O.M. ustalony, co obrazuje powyższa ilustracja.
Ustalone zostały też rozmiary obrączek dla poszczególnych ras ptaków. Tabela z rozmiarami obrączek dla kanarków kształtnych została zamieszczona poniżej.


Rozmiary i oznaczenia obrączek dla kanarków kształtnych - do pobrania tutaj

W tym dziale znajdziecie Państwo informacje o obrączkach dla ptaków, w tym terminy zamówień oraz ceny obowiązujące w poszczególnych latach.


Zakup obrączek na rok 2021 - trzeci termin

Witam,

Informuję, że do 25 stycznia można zamawiać obrączki w trzecim terminie.

Pozdrawiam serdecznie.
Andrzej Krasoń


Zakup obrączek na rok 2021 - drugi termin

Nadszedł czas zamówień na obrączki dla ptaków na rok 2021 a w zasadzie drugi termin wyznaczony przez Radę PFO.
W związku z powyższym zarząd KHKK zobowiązuje swoich członków do składania zamówień na obrączki do dnia 25 listopada 2020 roku.
Zamówienia SMS-em na nr telefonu 602 521 587 przyjmuje skarbnik KHKK p. Anna Krasoń. Przy zamawianiu podać proszę ilość obrączek i rozmiar.
Należność za zamówione obrączki należy dokonywać na konto KHKK.
Nr konta bankowgo: ING Bank Śląski 24 1050 1634 1000 0090 7370 5940


Zakup obrączek na rok 2021 - pierwszy termin

Rada PFO ustaliła termin pierwszego zamówienia na obrączki na rok 2021.
Zarząd KHKK zobowiązuje swoich członków do składania zamówień na obrączki od dnia 23 sierpnia 2020 do dnia 01 września 2020 roku.
Zamówienia złożone po tej dacie nie zostaną zrealizowane w pierwszym terminie.
Zamówienia SMS-em na nr telefonu 602 521 587 przyjmuje skarbnik KHKK p. Anna Krasoń. Przy zamawianiu podać proszę ilość obrączek i rozmiar.
Wpłaty za zamówione obrączki należy dokonywać na konto KHKK.
Nr konta bankowgo: ING Bank Śląski 24 1050 1634 1000 0090 7370 5940


Ceny obrączek na rok 2021

Rada PFO podała ceny i producenta obrączek na rok 2021.
Obrączki będzie wzorem ubiegłych lat dostarczał czeski producent Sestak.

1) 2.0 - 4.5 (mm) = 1.10 zł
2) 5.0 - 6.5 (mm) = 1.25 zł
3) 7.0 - 7.5 (mm) = 1.60 zł
4) 8.0 - 11.0 (mm) = 2.65 zł
5) 8.0 - 18.0 (mm) nierdzewne = 4.30 zł
6) 3.0 (mm) plastikowe = 1.25 złZakup obrączek na rok 2021 - informacje z PFO !!!

Szanowni Państwo,

Obrączki na sezon 2021 będzie można zamówić tak jak w poprzednich sezonach za pośrednictwem platformy federacyjnej.
Pierwszy termin zamawiania obrączek rozpocznie się od 23 sierpnia i skończy 6 września. Pozostałe terminy będą następujące:

15-30 listopada 2020 roku
15-31 stycznia 2021 roku
15-31 marca 2021 roku
15-30 maja 2021 roku

Ceny obrączek zostaną przedstawione w najbliższych dniach. Niestety będą one wyższe w porównaniu do poprzednich lat, ponieważ producent podniósł ceny.
Tak jak w ubiegłym roku będzie można zamówić plastikowe obrączki 3.0 u niemieckiego producenta.
Ważne uwaga dla hodowców: Jeżeli PFO ustala termin zamawiania obrączek do dnia 6 września to jest to termin dla Stowarzyszeń, a nie dla hodowców.
Jeżeli Hodowca wyśle 6 września zamówienie do swojego Stowarzyszenia nie zostanie ono uwzględnione i wprowadzone do platformy, gdyż nikt nie będzie czekał na niezdecydowanych.
Bezpiecznym terminem – chyba, że Stowarzyszenia wyznaczą własne – jest data 1 września jako ostateczna na składanie zamówień na obrączki do swoich Stowarzyszeń.

Rada Federacji


Zakup obrączek na rok 2020 - trzeci termin !!!

Rada PFO ustaliła termin trzeciego zamówienia na obrączki na rok 2020. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że kolejnych terminów już nie będzie, warto zatem uzupełnić braki obrączek w swoich hodowlach i złożyć odpowiednio duże zamówienie.
Zarząd KHKK zobowiązuje swoich członków do składania zamówień na obrączki do dnia 14 kwietnia 2020 roku.
Zamówienia złożone po tej dacie nie zostaną zrealizowane.
Zamówienia SMS-em na nr telefonu 602 521 587 przyjmuje skarbnik KHKK p. Anna Krasoń. Przy zamawianiu podać proszę ilość obrączek i rozmiar.
Wpłaty za zamówione obrączki należy dokonywać na konto KHKK.
Nr konta bankowgo: ING Bank Śląski 24 1050 1634 1000 0090 7370 5940

    Wszystko o obrączkach w dziale OBRĄCZKI

Trzeci termin zamawiania obrączek na rok 2020 odwołany !!!

Szanowni hodowcy

W związku z panującą Pandemią Koronowirusa Rada PFO wstrzymuje marcowy termin zamawiania obrączek do odwołania.


Zakup obrączek na rok 2020 - drugi termin !!!

W związku z wyznaczonym przez Radę PFO na 30 stycznia 2020 roku terminem składania drugiego zamówienia na obrączki na rok 2020 przez stowarzyszenia członkowskie PFO, Zarząd KHKK zobowiązuje swoich członków do składania zamówień na obrączki do dnia 25 stycznia 2020 roku.
Zamówienia złożone po tej dacie zostaną zrealizowane w trzecim terminie.
Zamówienia SMS-em na nr telefonu 602 521 587 przyjmuje skarbnik KHKK p. Anna Krasoń. Przy zamawianiu podać proszę ilość obrączek i rozmiar.
Wpłaty za zamówione obrączki należy dokonywać na konto KHKK.
Nr konta bankowgo: ING Bank Śląski 24 1050 1634 1000 0090 7370 5940


Przypomnienie w sprawie zakupu obrączek na rok 2020 - pierwszy termin !!!.

W związku z wyznaczonym przez Radę PFO na 30 września 2019 roku terminem składania pierwszego zamówienia na obrączki na rok 2020 przez stowarzyszenia członkowskie PFO, Zarząd KHKK zobowiązuje swoich członków do składania zamówień na obrączki do dnia 25 września 2019 roku.
Zamówienia złożone po tej dacie zostaną zrealizowane w drugim terminie.
Zamówienia SMS-em na nr telefonu 602 521 587 przyjmuje skarbnik KHKK p. Anna Krasoń. Przy zamawianiu podać proszę ilość obrączek i rozmiar.
Wpłaty za zamówione obrączki należy dokonywać na konto KHKK.
Nr konta bankowgo: ING Bank Śląski 24 1050 1634 1000 0090 7370 5940


Obrączki na rok 2020
Na rok 2020 obrączki będą zamawiane u dotychczasowego, czeskiego producenta.
Ceny obrączek pozostają bez zmian, czyli są takie same jak na rok 2019.

2.0 - 4.5 (mm) = 0.95 zł
5.0 - 6.5 (mm) = 1.10 zł
7.0 - 7.5 (mm) = 1.45 zł
8.0 - 11.0 (mm) = 2.30 zł
8.0 - 18.0 (mm) nierdzewne = 3.40 zł


Decyzja w sprawie zakupu obrączek na rok 2019 - trzeci termin !!!.

W związku z wyznaczonym przez Radę PFO na 31 marca 2019 roku terminem składania trzeciego zamówienia na obrączki na rok 2019 przez stowarzyszenia członkowskie PFO, Zarząd KHKK zobowiązuje swoich członków do składania zamówień na obrączki do dnia 25 marca 2019 roku.
Zamówienia złożone po tej dacie nie zostaną zrealizowane.
Zamówienia SMS-em na nr telefonu 602 521 587 przyjmuje skarbnik KHKK p. Anna Krasoń. Przy zamawianiu podać proszę ilość obraczek i rozmiar.
Wpłaty za zamówione obrączki należy dokonywać na konto KHKK.
Nr konta bankowgo: ING Bank Śląski 24 1050 1634 1000 0090 7370 5940


Decyzja w sprawie zakupu obrączek na rok 2019 - drugi termin !!!.

W związku z wyznaczonym przez Radę PFO na 31 stycznia 2019 roku terminem składania drugiego zamówienia na obrączki na rok 2019 przez stowarzyszenia członkowskie PFO, Zarząd KHKK zobowiązuje swoich członków do składania zamówień na obrączki do dnia 25 stycznia 2019 roku.
Zamówienia złożone po tej dacie zostaną zrealizowane w następnym terminie.
Zamówienia SMS-em na nr telefonu 602 521 587 przyjmuje skarbnik KHKK p. Anna Krasoń.
Wpłaty za zamówione obrączki należy dokonywać na konto KHKK.
Nr konta bankowgo: ING Bank Śląski 24 1050 1634 1000 0090 7370 5940


Decyzja w sprawie zakupu obrączek na rok 2019 - pierwszy termin !!!.

W związku z wyznaczonym przez Radę PFO na 30 września 2018 roku terminem składania pierwszego zamówienia na obrączki na rok 2019 przez stowarzyszenia członkowskie PFO, Zarząd KHKK zobowiązuje swoich członków do składania zamówień na obrączki do dnia 25 września 2018 roku.
Zamówienia złożone po tej dacie zostaną zrealizowane w następnym terminie.
Zamówienia przyjmuje skarbnik KHKK p. Anna Krasoń.
Wpłaty za zamówione obrączki należy dokonywać na konto KHKK.
Nr konta bankowgo: ING Bank Śląski 24 1050 1634 1000 0090 7370 5940

Ceny na rok 2019 nie uległy zmianie i kształtują się następująco:
- 2 - 4,5 (mm) = 0.95 zł
- 5 - 6,5 (mm)= 1.10 zł
- 7 - 7,5 (mm)= 1.45 zł
- 8 - 11 (mm) = 2.30 zł
- 8 - 18 (mm) nierdzewne = 3.40 zł

Następnymi terminami zakupu obrączek ogłoszonymi przez Radę PFO są:
– 15-31 stycznia 2019 roku
– 15-31 marca 2019 roku
– 15-30 maja 2019 roku


Decyzja w sprawie zakupu obrączek na rok 2018 - drugi termin !!!.

Drugi termin zamawiania obrączek dla ptaków na rok hodowlany 2018 został wyznaczony przez Radę PFO na ostatniego dnia stycznia 2018 roku.
W związku z koniecznością wprowadzenia danych do platformy, uprzejmie prosimy członków KHKK o składanie zamówień do dnia 26 stycznia 2018
Zamówienia przyjmuje skarbnik KHKK p. Anna Krasoń telefonicznie lub drogą e-mailową.


Zakup obrączek na rok 2018

W związku z wyznaczonym przez Radę PFO na 30 września 2017 roku terminem składania pierwszego zamówienia na obrączki na rok 2018 przez stowarzyszenia członkowskie PFO, Zarząd KHKK zobowiązuje swoich członków do składania zamówień na obrączki do dnia 25 września 2017 roku.
Zamówienia złożone po tej dacie zostaną zrealizowane w następnym terminie.
Zamówienia przyjmuje skarbnik KHKK p. Alfred Pawełczyk.
Wpłaty za zamówione obrączki należy dokonywac na konto KHKK.
Nr konta bankowgo: ING Bank Śląski 24 1050 1634 1000 0090 7370 5940

Ceny na rok 2018 nie uległy zmianie i kształtują się następująco:
- 2 - 4,5 (mm) = 0.95 zł
- 5 - 6,5 (mm)= 1.10 zł
- 7 - 7,5 (mm)= 1.45 zł
- 8 - 11 (mm) = 2.30 zł
- 8 - 18 (mm) nierdzewne = 3.40 zł

Decyzja Zarządu KHKK na temat zakupu obrączek na rok 2017

W związku z wyznaczonym przez Radę PFO na 30 września 2016 roku terminem składania pierwszego zamówienia na obrączki na rok 2017 przez stowarzyszenia członkowskie PFO, Zarząd KHKK zobowiązuje swoich członków do składania zamówień na obrączki do dnia 25 września 2016 roku.
Zamówienia złożone po tej dacie zostaną zrealizowane w następnym terminie.
Zamówienia przyjmuje skarbnik KHKK p. Alfred Pawełczyk.
Wpłaty za zamówione obrączki należy dokonywac na konto KHKK.
Nr konta bankowgo: ING Bank Śląski 24 1050 1634 1000 0090 7370 5940

Decyzją Rady Federacji wykonanie obrączek zostało powierzone firmie Pana Stěpán Sesták.

Ceny kształtują się następująco:
- 2 - 4,5 (mm) = 0.95 zł
- 5 - 6,5 (mm)= 1.10 zł
- 7 - 7,5 (mm)= 1.45 zł
- 8 - 11 (mm) = 2.30 zł
- 8 - 18 (mm) nierdzewne = 3.40 zł

Trzeci dodatkowy termin zamawiania obrączek na rok 2016

Ustalono datę trzeciego, dodatkowego terminu zamówienia na obrączki dla ptaków. Członków Klubu obowiązuje ostateczny termin 24.02.2016. Zamówienia należy składac do skarbnika KHKK, pana Alfreda Pawełczyka.

Drugi termin zamawiania obrączek na rok 2016

Rada Polskiej Federacji Ornitologicznej wyznaczyła dzień 31 grudnia 2015 jako drugi termin składania zamówień na obrączki na rok 2016 przez stowarzyszenia członkowskie.
W związku z powyższym skarbnik Klubu p. Alfred Pawełczyk (zajmujący się u nas obrączkami) prosi aby ostatnim dniem zgłaszania do niego zamówień przez członków KHKK był 28 grudzień 2015.
Zgłoszenia składac nalezy do skarbnika telefonicznie.
Po tej dacie zamówienia zostaną wprowadzone do Platformy PFO.
Po otrzymaniu obrączek z PFO zostaną one wysłane do zamawiających.


Decyzja Zarządu KHKK na temat zakupu obrączek na rok 2016

W związku z wyznaczonym przez Radę PFO na 30 września 2015 roku terminem składania pierwszego zamówienia na obrączki na rok 2016 przez stowarzyszenia członkowskie PFO, Zarząd KHKK zobowiązuje swoich członków do składania zamówień na obrączki do dnia 20 września 2015 roku.
Zamówienia złożone po tej dacie zostaną zrealizowane w następnym terminie.
Zamówienia przyjmuje skarbnik KHKK p. Alfred Pawełczyk.
  1. AKTUALNOŚCI - strona 1

Siedziba
Czasopisma


Handel


Stowarzyszenia PFO


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015. Zaprojektowane przez Mateusza Zygadło
Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki.