HISTORIA KHKK


Klub Hodowców Kanarków Kształtnych został powołany do życia w 1990 roku. Potrzebę powołania stowarzyszenia wywołała grupa hodowców kanarków kształtnych z prof. Markiem Łabajem, jako pierwszym prezesem Klubu na czele. Spotkania członków Klubu odbywały się początkowo w mieście Jaworzno. Tam opracowywano pierwsze wzorce kanarków kształtnych w polskiej wersji, tam powstawały pierwsze broszury opisujące poszczególne rasy. Korzystano między innymi z materiałów pozyskanych z COM.
W roku 1991 w pomieszczeniach spółdzielni mieszkaniowej w Jaworznie odbył się pierwszy konkurs kanarków kształtnych zorganizowany przez Klub.
W związku z objęciem w roku 1994 stanowiska prezesa PZHKiPE przez prof. Marka Łabaja na prezesa Klubu został wybrany p. Tadeusz Byś. Siedzibę Klubu przeniesiono do Katowic na ulicę Żwirki i Wigury a potem do budynku LOK-u.
W latach 1995-96 odbyły się wewnętrzne konkursy kanarków kształtnych zorganizowane w Katowicach w Klubie Dziennikarza.
W roku 1996 na podstawie opracowanego przez prof. Marka Łabaja statutu, dokonano oficjalnej rejestracji Klubu Hodowców Kanarków Kształtnych jako niedochodowej organizacji miłośników i hodowców kanarków kształtnych.
Prezes p. Tadeusz Byś opracował logo Klubu, którym posługuje się stowarzyszenie do dnia dzisiejszego.
W 1997 roku KHKK stał się jednym z trzech członków – założycieli Polskiej Federacji Ornitologicznej.
W dniu 13.10.2001 roku na Walnym Zebraniu Członków KHKK przedstawiona została propozycja przeniesienia siedziby Klubu do Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych. Widząc pomoc ze strony władz miasta Łaziska Górne w organizacji kilku wystaw kanarków kształtnych, członkowie zaakceptowali propozycję zmiany siedziby Klubu. Podjęto stosowną uchwałę i dokonano uaktualnienia w KRS. Od tej pory siedziba Klubu mieści się w łaziskim Miejskim Domu Kultury, przy ulicy Świerczewskiego 2 (obecnie Jana Pawła II 2). Od 1999 roku, w miesiącu październiku Klub organizuje w Łaziskach Górnych konkursy i wystawy kanarków kształtnych zatytułowane „Puchar Polski Kanarków Kształtnych”. Są to wystawy specjalistyczne, prezentujące tylko i wyłącznie kanarki kształtne, zarówno w konkursach jak i na giełdach. Do pierwszego konkursu, który odbył się 24 października 1999 roku, 12 wystawców zgłosiło 148 kanarków kształtnych w 10 rasach. Była to impreza jednodniowa.
Tekst alternatywny Do oceny ptaków na wystawach organizowanych przez Klub zapraszani są sędziowie z Sekcji Sędziów Polskiej Federacji Ornitologicznej, ale również sędziowie z Niemieckiego związku DKB. Pierwszym zagranicznym sędzią oceniającym ptaki na łaziskiej wystawie był pan Georg Schreiber, było to na drugim PPKK w roku 2000, kiedy klatki wystawowe ustawione były jeszcze na tradycyjnych stołach.
Podczas wystawy w roku 2002 Klub miał już na wyposażeniu 14 regałów wystawowych, a do dyspozycji hodowców było kilkadziesiąt klatek wystawowych. Z roku na rok zwiększa się popularność wystaw organizowanych przez KHKK, co skutkuje również większą ilością wystawców i ptaków zgłaszanych do konkursów.
W roku 2004 wykonanych zostało kolejnych 10 regałów wystawowych, w związku z czym Klub dysponuje na chwilę obecną 24 regałami, wypożyczanymi również na Ornitologiczne Mistrzostwa Polski. Wykonanych zostało też kilkadziesiąt kolejnych klatek wystawowych, co zwiększyło stan posiadania do 100 klatek typu D (telewizorek), 40 klatek typu E3 (border) i 60 klatek typu E1 (duża). Własnością Klubu jest też kilkanaście klatek typu E2 (kopulasta). Od roku 2004 Klub organizuje dla dzieci łaziskich przedszkoli konkursy na prace plastyczne o ptasiej tematyce. Konkurs nosi tytuł „Mój przyjaciel ptak”. Najlepsze prace zostają nagradzane dyplomami, pucharami, medalami i słodyczami. W następnych latach, aż do dnia dzisiejszego odbywają się kolejne edycje tego konkursu.
W październiku 2004 roku reprezentacja Klubu czynnie uczestniczyła w międzynarodowej wystawie ptaków we Włoszech w miejscowości Udine.
Zarząd Klubu dokonał oficjalnego zgłoszenia ptaków oraz załatwił formalności związane z wymogami weterynaryjnymi. Wystawa ta zaowocowała kilkoma sukcesami hodowlanymi, takimi jak: pierwsze miejsce kolekcji kanarków niemieckich z koroną i trzecie miejsce kolekcji kanarków kędzierzawych północnych. Była również miejscem bezpośrednich kontaktów z hodowcami włoskimi i zakupu kanarków kształtnych bezpośrednio w hodowlach. Przedstawiciele Klubu przekazali organizatorowi wystawy pamiątkowy puchar, otrzymując pamiątkową tablicę z podziękowaniem za udział w wystawie ptaków w Udine. Tablica ta wisi w gablocie będącej własnością Klubu, w MDK w Łaziskach Górnych.
W październiku 2005 Zarząd Klubu zorganizował wyjazd hodowców z ptakami na międzynarodową wystawę ptaków „EXOTA – Olomouc 2005” do Republiki Czeskiej.
Wystawa zakończyła się dla naszych hodowców dużym sukcesem. W zasadzie wszystkie zaprezentowane przez nas ptaki znalazły się na podium, zdobywając dyplomy i statuetki. Najważniejsze nagrody zostały odebrane podczas uroczystej gali w hotelu Flora w Ołomuńcu. Od 2005 roku członkowie Klubu, cyklicznie co dwa lata uczestniczą czynnie w wystawach organizowanych w areale wystawowym w Ołomuńcu, odnosząc sukcesy hodowlane.
Podczas Pucharu Polski Kanarków Kształtnych organizowanego w 2005 roku, z okazji XV lecia istnienia, Klub otrzymał pamiątkowy dyplom od z-cy burmistrza miasta Łaziska Górne i dyrektor MDK w Łaziskach Górnych, oraz pamiątkowy puchar od PZHKiPE oddział Czeladź. Do roku 2005 systematycznie rosła ilość ptaków zgłaszanych do konkursów (w roku 2005 – 562 ptaki). Niestety, jesienią nastąpiły problemy z tzw. „ptasią grypą”. Szum medialny (negatywny), w dużej mierze zupełnie niepotrzebny, spowodował mniejsze zainteresowanie ptakami, co spowodowało zmniejszenie ilości ptaków w hodowlach, a w konsekwencji tego również i na wystawach. Ta „tendencja” dotknęła również wystawy łaziskie. W tym też 2005 roku o mały figiel, związany z „ptasią grypą”, PPKK by się nie odbył. Nawet w trakcie trwania wystawy groziło nam jej zamknięcie. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, a wątek związany z „ptasią grypą” pomógł Klubowi, o którym stało się głośno w mediach.
Po kilku latach, a konkretnie w roku 2010 znowu w Łaziskach wystawionych zostało sporo ponad 500 ptaków, a konkretnie 565 sztuk. Od tego momentu utrzymuje się stała tendencja wzrostowa. W roku 2013 wystawcy zgłosili do konkursu łącznie 703 ptaki, co było rekordem łaziskich wystaw. Na stały wzrost liczby ptaków niewątpliwie duży wpływ mają zapisy, które zostały przeforsowane przez radę PFO w 2010 roku, zawarte w „Ogólnym regulaminie konkursów i wystaw”, dotyczące utworzenia konkurencji dla ptaków wystawianych pojedynczo. To właśnie ptaki pojedynczo wystawiane znacznie zwiększają frekwencję konkursową i to nie tylko na PPKK. W roku 2014 padł kolejny rekord w ilości zgłoszonych do konkursu ptaków. Sędziowie ocenili 740 kanarków kształtnych.
W ciągu 20 wystaw zorganizowanych przez Klub Hodowców Kanarków Kształtnych w Łaziskach Górnych w latach 1999 – 2019 ptaki do konkursu zgłosiło 163 hodowców kanarków kształtnych z terenu całej Polski. Gościliśmy w tym czasie 16 sędziów zrzeszonych w Kolegium Sędziów PFO oraz 17 sędziów zrzeszonych w niemieckim związku DKB.
Jest więc czym się chwalić.
Członkowie Klubu od wielu już lat wyjeżdżają na zagraniczne wystawy ornitologiczne. Można bez jakiejkolwiek pychy powiedzieć, że kilku z nich jest pionierami w tych wojażach. Od nich zarazili się wyjazdami inni hodowcy ptaków. Dzisiaj wielu członków Klubu i innych stowarzyszeń co roku jeździ do włoskiego Reggio Emiglia, Udine, Vicenzy i Piacenzy czy też na mistrzostwa ornitologiczne do krajów zachodnich i południowych. Nasi hodowcy są też uczestnikami zagranicznych konkursów ptaków o bardzo zawężonej specjalizacji (np. konkurs glosterów), odnosząc tam sukcesy.
Działania władz Klubu poczynione w latach 2001 – 2014 wprowadziły pewne standardy wystawowe, które zostały powielone przez organizatorów innych wystaw ptaków. Niewątpliwie jednym z nich jest uporządkowanie klatek wystawowych dla poszczególnych grup kanarków kształtnych. Udało się to dzięki zleceniu wykonania oraz zakupowi różnych typów klatek przez Klub. Tak więc, poszczególne rasy kanarków kształtnych od kilkunastu lat przyporządkowane są i wystawiane w klatkach zalecanych przez Światową Organizację Ornitologiczną (COM). Kolejnym ważnym elementem jest wyposażenie Klubu w regały wystawowe, nieznane dotąd na polskich wystawach ptaków.
Wielu organizatorów wystaw poszło tym śladem i wykonało dla swoich potrzeb regały, korzystając nawet z modelu jaki ma Klub Hodowców Kanarków Kształtnych. Nota bene do dnia dzisiejszego nasze regały są wykorzystywane podczas Ornitologicznych Mistrzostw Polski. Jak wyglądałyby te mistrzostwa bez nich ?
Jakże ważnym elementem wystaw jest umieszczanie kart ocen w pobliżu klatek z ptakami i zabieranie ich do domu przez wystawców dopiero po zamknięciu wystawy. W Łaziskach Górnych dano możliwość widzowi porównać punkty z karty ocen do wyglądu ptaka już od pierwszej wystawy i to też przyjęte zostało jako norma na innych wystawach.
Również w Łaziskach, już sporo lat temu, zastosowano przy ocenie ptaków dokument o nazwie „protokół sędziowski”, w którym sędzia wpisuje numery klatek i ocenę ptaków, podpisując się na dokumencie. Jest to ważna sprawa, pozwalająca organizatorowi nie tylko na szybkie uporanie się z katalogiem konkursu (w Łaziskach nie ma i nigdy nie było tzw. dnia organizacyjnego !) , ale również na poprawne prowadzenie dokumentacji z każdego konkursu. Wzór „Protokołu sędziowskiego” znalazł się (jako załącznik nr 2 i 3) w znowelizowanym w roku 2010 Ogólnym regulaminie konkursów i wystaw obowiązującym w Polskiej Federacji Ornitologicznej.
Niezwykle ważnym elementem łaziskach wystaw jest odpowiednia oprawa, towarzysząca wręczeniu nagród wystawcom. Szerokie grono wystawców, hodowców i miłośników ptaków a także mieszkańców Łazisk Górnych i pobliskich miast uczestniczących w ceremonii wręczenia nagród jest dla nagrodzonych, oprócz dyplomów i pucharów, dodatkowym wyróżnieniem.
Staramy się w ten sposób docenić trud hodowlany i osiągnięte wyniki konkursowe przez wystawców, ale i pracę dzieci wyróżnionych w konkursie plastycznym zatytułowanym Mój przyjaciel ptak.
Klub Hodowców Kanarków Kształtnych poprzez wprowadzone działania wpłynął i wpływa nadal w sposób pozytywny na organizatorów wystaw ornitologicznych w naszym kraju.
Należy też zauważyć, że jako stowarzyszenie o charakterze specjalistycznym jest hodowcom ptaków niezwykle potrzebny. Kolejnym wyzwaniem dla Klubu jest jego wypromowanie poza granicami kraju i uczynienie z Pucharu Polski Kanarków Kształtnych wystawy o charakterze międzynarodowym.
W 2018 roku Klub Hodowców Kanarków Kształtnych zorganizował jubileuszowy, XX Puchar Polski Kanarków Kształtnych. Była to dobra okazja aby świętować ten jubileusz w gronie członków Klubu oraz hodowców kanarków kształtnych, którzy u nas ptaki wystawiali. Miło nam było gościć przez te dwadzieścia lat nie tylko naszych członków, ale i wszystkich, którym zależy na zdrowej rywalizacji i których "ciągnie" do innych hodowców kanarków kształtnych.
W roku 2019 wystawcy zgłosili w Łaziskach do konkursów kolejne rasy kanarków kształtnych, których do tej pory u nas nie widzieliśmy. Były to: kanarek irlandzki, mehringer, kędzierzawy garbus hiszpański oraz kędzierzawy szwajcarski.
Tych, którzy u nas byli i pozwolili nam się upamiętnić ze swoimi ptakami oraz zdobytymi trofeami na fotografiach, poniżej "światu" prezentujemy, raz jeszcze gratulujemy i wszystkiego najlepszego życzymy.


Poniżej zamieszczona została lista osób, które pełniły stanowisko prezesa Klubu Hodowców Kanarków Kształtnych w poszczególnych latach.

1. prof. Marek Łabaj (1990 - 1994)
2. Tadeusz Byś (1994 - 1999)
3. Wojciech Kościelniak (2000 - 2002)
4. Andrzej Jenczura (2003 - 2008)
5. Tomasz Balcarek (2009 - 2015)
6. Henryk Zganiacz (2015 - 2017)
7. Andrzej Krasoń (2018 - nadal)  1. AKTUALNOŚCI - strona 1

Siedziba
Czasopisma


Handel


Stowarzyszenia PFO


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015. Zaprojektowane przez Mateusza Zygadło
Strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki.